Realizované projekty

mapa Gruzie Bosna a Hercegovina Moldavsko Srbsko Ukrajina

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina patří k chudším zemím Evropy. Země je převážně hornatá s kontinentálním klimatem v nížinách a dlouhou chladnou zimou v horských oblastech. Hospodářský růst významně zpomalila válka v Bosně a Hercegovině v letech 1992 - 1995.  Velko část obyvatelstva živí těžký průmysl, který zde byl budován hlavně v době socialismu. Zemědělský sektor je nevyvinutý a nevýkonný. Země trpí vysokou nezaměstnaností. 

Dodávka vybavení operačních sálů

Realizace: 2014
Region: Sarajevo, Foča, Bosna a Hercegovina

Analýza stanovila nutnost vybavení pro zdravotnická zařízení v Bosně a Hercegovině. Nedostatečné vybavení či dokonce chybějící vybavení je pro zdravotnictví v Bosně a Hercegovině velkým problémem. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals realizovali projekt dodávky operační lampy se satelitem a kamerou, operační stoly s rentgenovou deskou a mobilní operační LED lampu pro zdravotnická zařízení Klinické centrum Sarajevo a Univerzitní nemocnice ve Foči. Dodávka obsahovala instalaci zařízení, zajištění zkušebního provozu a zaškolení zdravotnického a technického personálu interaktivní metodou v místním jazyce. Díky dodávce má zdravotnický personál přístup k modernímu zdravotnickému vybavení, které umožní kvalitnější péči o pacienty.