Společnost BADGERS - Development Professionals, je etablovaným partnerem v oblasti realizace projektů se zaměřením na zahraniční rozvojovou spolupráci.

Náš tým má za sebou řadu úspěšných projektů, které zahrnují mimo jiné dodávky materiálu, samotné realizace a implementace, dlouhodobou podporu provozu dodaných zařízení, ale i nezbytné zaškolení pro příjemce pomoci.

Zaměřujeme se především na dodávky v sektoru prevence katastrof a připravenosti na jejich řešení, systémů vytápění, informačních technologií a dodávky technologií do zemědělství a zdravotnictví.

Součástí našich služeb je i poradenství a koordinace subdodavatelů v rámci projektu. Úspěšná realizace každého projektu je pro nás důležitá. Proto ke každému projektu přistupujeme s řádnou pečlivostí a profesionalitou. Zároveň během realizace aktivně komunikujeme s příjemci pomoci, kteří nám poskytují nezbytnou zpětnou vazbu. 

Podporujeme: