Realizované projekty

mapa Gruzie Bosna a Hercegovina Moldavsko Srbsko Ukrajina

Сума в розмірі кредит 3000 гривень дозволяє розрахуватися з поточними боргами і навіть трохи залишиться для себе. Цілодобовий і дуже швидкий кредит онлайн без відмови всім нужденним позичальникам. Оформлення моментально, без перевірок Имея мобильный телефон с интернет доступом получить кредит за 5 минут в Украине очень просто. Заполняйте заявки. Круглосуточный займ в декретном отпуске позволяет закрыть текущие задолженности очень быстро, просто моментально. Якщо вам терміново знадобилися гроші до зарплати, тоді кредит онлайн 24/7 в Україні те, що потрібно. Дистанційне оформлення кредиту дуже зручно. Взяти позику без дзвінків можна в терміновому порядку по інтернету в Україні.

Gruzie

Země doposud překonává následky rozpadu SSSR v ekonomické i politické sféře a je politicky nestabilní. Zároveň zůstává ekonomicky závislá na zemědělství a na transportu nerostných surovin. Gruzie je díky zeměpisné poloze a pestrému reliéfu vystavena meteorologickým a hydrologickým hrozbám. Díky této poloze jsou velmi častými jevy povodně, přívalové povodně, deště, sucha, sněhové laviny, ledové kroupy a silné větry.

Dodávka zdravotnického vybavení pro oddělení dětské hematologie II.

Realizace: 2015 - 2016
Region: Tbilisi, Gruzie

V rámci tohoto projektu bylo dodáno vybavení laboratoře pro oddělení dětské hematologie v nemocnici M. Iashvili, Tbilisi. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení, které umožní pomocí nejnovějších technologií provádět specializovaná vyšetření. Součástí dodávaného vybavení je nejmodernější laboratorní centrifuga, přístroj na počítání buňek, temperování vzorků, UV čistič vzduchu, digestoř a záložní zdroje. S použitím nynějších metod a léčebných protokolů je možno většinu dětí s akutní leukémií vyléčit. Dodané vybavení umožňuje dětskému oddělení získávat přesnější data a tím poskytovat i lepší a efektivnější léčbu.

 

Dodávka silniční meteorologické stanice pro koridor TRACECA

Realizace: 2015
Region: Průsmyk Rikoti, Gruzie

Vzhledem k velkému množství nebezpečných meteorologických jevů, které jsou v této oblasti velmi častými je meteorolocká stanice umístěna na strategickém místě poblíž tunelu, který vede pod samotným průsmykem. Stanice poskytuje potřebná data (teplota a vlhkost vzduchu, úhrn a intenzitu srážek, směr a rychlost větru, stav a teplotu povrchu vozovky a další.) Národní agentuře pro životní prostředí, která je následně schopna s pomocí Ministerstva pro místní rozvoj a infrastrukturu vyhodnocovat tyto data a vydávat varování, případně průsmyk uzavřít. Díky dodávce společnosti BADGERS - Development Professionals, s.r.o. jsou nyní v Národní agentuře pro životní prostředí vyhodnocovat aktuální situaci, a to pomocí získaných dat z meterologické stanice a aktuálními obrázky z kamerového systému, který je součástí stanice. Dodané vybavení umožní snížit riziko vzniku škod na majetku způsobených nebezpečnými meteorologickými jevy a urychlí případné zprovoznění provozu na daném úseku mezinárodního tranzitního koridoru.

 

Dodávka zdravotnického vybavení pro oddělení dětské hematologie 

Realizace: 2014
Region: Tbilisi, Gruzie

Tento projekt umožní zvýšit efektivnost léčby leukémie v oddělení dětské hematologie v Tbilisi. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení, které umožní zefektivnit diagnostiku dětských onkologických onemocnění. S použitím současných metod a léčebných protokolů je možno většinu dětí s akutní leukémií vyléčit. Součástí dodávaného vybavení je nejmodernější krevní separátor, který umožňuje připravovat koncentráty krevních destiček od zdravých dárců, PCR zařízení, které přispívá ke zpřesnění diagnostiky typu leukémie a chlazená centrifuga, která umožňuje manipulovat se vzorky krve a kostní dřeně pro diagnostiku metodou PCR. Dodané vybavení umožňuje dětskému oddělení získávat lepší a tím poskytovat i lepší a efektivnější léčbu.

 

Dodávka techniky pro stříhání ovcí tušským pastevcům

Realizace: 2013 - 2014
Region: Dedoplis Tskaro, Gruzie

Tento projekt byl realizován v rámci komplexního projektu zaměřeného na podporu tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku. Zemědělství v Gruzii zaujímá velmi důležité postavení, a proto je jeho rozvoj prioritní. Převládající přírodní podmínky v zemi představují pro zemědělství značný potenciál a to jak v rostlinné tak i živočišné výrobě. Zpracování vlny však není v zemi příliš rozvinuté. Pastevci stříhali ovce dvakrát ročně, a to pomocí ručních nůžek vlastní výroby. Proto bylo stříhání velmi neefektivní a drahé, jelikož pastevci najímali další pracovní sílu. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení pro elektrické stříhání ovcí, a to 24 střižných stání, včetně elektromotorů, hřídelí, stříhacích strojků a elektrocentrál včetně kompletní technické dokumentace. Součástí dodávky bylo i názorné předvedení dodávaného vybavení a proškolení místních pastevců včetně praktických ukázek použití nového vybavení. Díky dodanému vybavení je stříhání vlny mnohem efektivnější a stačí ho provádět jednou ročně. Pastevci tak ušetří náklady za dodatečnou pracovní sílu a získají kvalitnější vlnu, která se dá lépe dále zpracovávat.

 

Dodávka automatických hydrologických stanic

Realizace: 2012
Region: Celá Gruzie

V důsledku zredukování pozorovací sítě díky vysokým nákladům na přístrojové vybavení pro hydrologické měření v 90. letech, není v Gruzii vypracován správný systém pro sběr a měření hydrologických dat. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali a nainstalovali jeden přístroj pro měření průtoku vody a sedm automatických hydrologických stanic, které byly instalovány na předem vybraná místa k vodním tokům. Stanice jsou umístěny na důležitých místech, která jsou ideální pro sběr potřebných hydrologických dat. Získaná data z připojených manometrických sond a dalších snímačů jsou v pravidelných intervalech přenášena pomocí GPRS do databáze serveru NEA kde jsou vyhodnocována. Zvýšení počtu pozorovacích míst zajistilo tok aktuálních a spolehlivých údajů, díky kterým bude možné připravit přesné předpovědi a varování.

 

Získání energie z obnovitelných zdrojů pro obyvatele tušské oblasti

Realizace: 2011 - 2014
Region: Tušsko, Gruzie

V oblasti Tušska v pohoří Velkého Kavkazu se nachází přibližně 100 – 200 vesnic, které nejsou napojeny na síť elektrické energie. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce (často i přes 2500 m n. m.) a malému počtu obyvatel by bylo napojení na centrální elektrickou síť velmi nákladné a neefektivní. Tato oblast je zároveň chráněná a nachází se zde i národní park. V rámci projektu využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie v odloučených oblastech, vytvořili a realizovali zaměstnanci BADGERS - Development Professionals plán pro vybudování ostrovní elektrické sítě založené na principu obnovitelných zdrojů. Jednalo se o instalaci fotovoltaických panelů přímo na domy příjemců. Toto řešení nevyžadovalo budování nákladné přenosové soustavy v obtížně dostupných oblastech. Do vesnic bylo dodáno 45 izolovaných fotovoltaických systémů včetně nosných konstrukcí, regulátorů, baterií, elektrických rozvodů a světelných zdrojů. Dodávka dále zahrnovala 67 termálních solárních systémů včetně vodovodních rozvodů a vnitřních rezervoárů na vodu. Součástí projektu bylo i seznámení místních obyvatel s dodávaným vybavením a interaktivní proškolení. V současné době obyvatelé Tušska díky projektu lépe překonávají těžké zimy, kdy jsou v horách odříznuti od okolního světa a nemají přístup k jiným zdrojům elektrické energie a ohřevu teplé vody. Dalším benefitem pro příjemce je fakt, že s instalací nevznikají další náklady na úhradu za dodávku elektřiny a také neprodukují žádné škodlivé emise. 

 

Dodávka automatických meteorologických stanic a měřících bodů včetně instalace

Realizace: 2011 - 2014
Region: Velký Kavkaz, Gruzie

Státní složka pověřená sledováním hydrometeorologických hrozeb - agentura National Enviromental Agency (NEA) - čelí strukturálním problémům v oblasti běžných hydrologických a meteorologických pozorování a generování příslušných prognóz pro veřejnost. Zaměstnanci společnosti BADGERS - Development Professionals dodali systém automatických meteorologických stanic pro nově budovanou síť sledování aktuálního hydrometeorologického stavu. Automatické meteorologické stanice monitorují teplotu, relativní vlhkost, rychlost větru, směr větru, úhrn srážek, atmosférický tlak a další meterologické údaje. Speciální software zpracovává přijatá data z monitorovaných oblastí a vypracovává meteorologickou mapu včetně možných hrozeb a katastrof. Systém včasného varování je nastaven tak, aby aktuální informace nebo informace o případné přírodní hrozbě byly včas dostupné většině obyvatel, kteří sídlí v blízkosti povodí velkých řek a v oblastech s možnými sesuvy půdy. Díky dodanému systému automatických meteorologických stanic dokáže agentura NEA sbírat a analyzovat důležitá data i ze špatně dostupných horských oblastí.

 

 

Concilier sentiments, amour et libido, est-ce si difficile achat cialis ligne france. lasix achat: le prix, Quimper. generic cialis acheter en ligne: generique achat, Tours. On pense notamment au tabac, a la marijuana, a l’heroine, a la cocaine, a la methadone, aux amphetamines, aux poppers - kamagra acheter sur internet.