Realizované projekty

mapa Gruzie Bosna a Hercegovina Moldavsko Srbsko Ukrajina

Сума в розмірі кредит 3000 гривень дозволяє розрахуватися з поточними боргами і навіть трохи залишиться для себе. Цілодобовий і дуже швидкий кредит онлайн без відмови всім нужденним позичальникам. Оформлення моментально, без перевірок Имея мобильный телефон с интернет доступом получить кредит за 5 минут в Украине очень просто. Заполняйте заявки. Круглосуточный займ в декретном отпуске позволяет закрыть текущие задолженности очень быстро, просто моментально. Якщо вам терміново знадобилися гроші до зарплати, тоді кредит онлайн 24/7 в Україні те, що потрібно. Дистанційне оформлення кредиту дуже зручно. Взяти позику без дзвінків можна в терміновому порядку по інтернету в Україні.

Gruzie

Země doposud překonává následky rozpadu SSSR v ekonomické i politické sféře a je politicky nestabilní. Zároveň zůstává ekonomicky závislá na zemědělství a na transportu nerostných surovin. Gruzie je díky zeměpisné poloze a pestrému reliéfu vystavena meteorologickým a hydrologickým hrozbám. Díky této poloze jsou velmi častými jevy povodně, přívalové povodně, deště, sucha, sněhové laviny, ledové kroupy a silné větry.

Dodávka zdravotnického vybavení pro oddělení dětské hematologie II.

Realizace: 2015 - 2016
Region: Tbilisi, Gruzie

V rámci tohoto projektu bylo dodáno vybavení laboratoře pro oddělení dětské hematologie v nemocnici M. Iashvili, Tbilisi. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení, které umožní pomocí nejnovějších technologií provádět specializovaná vyšetření. Součástí dodávaného vybavení je nejmodernější laboratorní centrifuga, přístroj na počítání buňek, temperování vzorků, UV čistič vzduchu, digestoř a záložní zdroje. S použitím nynějších metod a léčebných protokolů je možno většinu dětí s akutní leukémií vyléčit. Dodané vybavení umožňuje dětskému oddělení získávat přesnější data a tím poskytovat i lepší a efektivnější léčbu.

 

Dodávka silniční meteorologické stanice pro koridor TRACECA

Realizace: 2015
Region: Průsmyk Rikoti, Gruzie

Vzhledem k velkému množství nebezpečných meteorologických jevů, které jsou v této oblasti velmi častými je meteorolocká stanice umístěna na strategickém místě poblíž tunelu, který vede pod samotným průsmykem. Stanice poskytuje potřebná data (teplota a vlhkost vzduchu, úhrn a intenzitu srážek, směr a rychlost větru, stav a teplotu povrchu vozovky a další.) Národní agentuře pro životní prostředí, která je následně schopna s pomocí Ministerstva pro místní rozvoj a infrastrukturu vyhodnocovat tyto data a vydávat varování, případně průsmyk uzavřít. Díky dodávce společnosti BADGERS - Development Professionals, s.r.o. jsou nyní v Národní agentuře pro životní prostředí vyhodnocovat aktuální situaci, a to pomocí získaných dat z meterologické stanice a aktuálními obrázky z kamerového systému, který je součástí stanice. Dodané vybavení umožní snížit riziko vzniku škod na majetku způsobených nebezpečnými meteorologickými jevy a urychlí případné zprovoznění provozu na daném úseku mezinárodního tranzitního koridoru.

 

Dodávka zdravotnického vybavení pro oddělení dětské hematologie 

Realizace: 2014
Region: Tbilisi, Gruzie

Tento projekt umožní zvýšit efektivnost léčby leukémie v oddělení dětské hematologie v Tbilisi. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení, které umožní zefektivnit diagnostiku dětských onkologických onemocnění. S použitím současných metod a léčebných protokolů je možno většinu dětí s akutní leukémií vyléčit. Součástí dodávaného vybavení je nejmodernější krevní separátor, který umožňuje připravovat koncentráty krevních destiček od zdravých dárců, PCR zařízení, které přispívá ke zpřesnění diagnostiky typu leukémie a chlazená centrifuga, která umožňuje manipulovat se vzorky krve a kostní dřeně pro diagnostiku metodou PCR. Dodané vybavení umožňuje dětskému oddělení získávat lepší a tím poskytovat i lepší a efektivnější léčbu.

 

Dodávka techniky pro stříhání ovcí tušským pastevcům

Realizace: 2013 - 2014
Region: Dedoplis Tskaro, Gruzie

Tento projekt byl realizován v rámci komplexního projektu zaměřeného na podporu tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku. Zemědělství v Gruzii zaujímá velmi důležité postavení, a proto je jeho rozvoj prioritní. Převládající přírodní podmínky v zemi představují pro zemědělství značný potenciál a to jak v rostlinné tak i živočišné výrobě. Zpracování vlny však není v zemi příliš rozvinuté. Pastevci stříhali ovce dvakrát ročně, a to pomocí ručních nůžek vlastní výroby. Proto bylo stříhání velmi neefektivní a drahé, jelikož pastevci najímali další pracovní sílu. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali vybavení pro elektrické stříhání ovcí, a to 24 střižných stání, včetně elektromotorů, hřídelí, stříhacích strojků a elektrocentrál včetně kompletní technické dokumentace. Součástí dodávky bylo i názorné předvedení dodávaného vybavení a proškolení místních pastevců včetně praktických ukázek použití nového vybavení. Díky dodanému vybavení je stříhání vlny mnohem efektivnější a stačí ho provádět jednou ročně. Pastevci tak ušetří náklady za dodatečnou pracovní sílu a získají kvalitnější vlnu, která se dá lépe dále zpracovávat.

 

Dodávka automatických hydrologických stanic

Realizace: 2012
Region: Celá Gruzie

V důsledku zredukování pozorovací sítě díky vysokým nákladům na přístrojové vybavení pro hydrologické měření v 90. letech, není v Gruzii vypracován správný systém pro sběr a měření hydrologických dat. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals dodali a nainstalovali jeden přístroj pro měření průtoku vody a sedm automatických hydrologických stanic, které byly instalovány na předem vybraná místa k vodním tokům. Stanice jsou umístěny na důležitých místech, která jsou ideální pro sběr potřebných hydrologických dat. Získaná data z připojených manometrických sond a dalších snímačů jsou v pravidelných intervalech přenášena pomocí GPRS do databáze serveru NEA kde jsou vyhodnocována. Zvýšení počtu pozorovacích míst zajistilo tok aktuálních a spolehlivých údajů, díky kterým bude možné připravit přesné předpovědi a varování.

 

Získání energie z obnovitelných zdrojů pro obyvatele tušské oblasti

Realizace: 2011 - 2014
Region: Tušsko, Gruzie

V oblasti Tušska v pohoří Velkého Kavkazu se nachází přibližně 100 – 200 vesnic, které nejsou napojeny na síť elektrické energie. Vzhledem k vysoké nadmořské výšce (často i přes 2500 m n. m.) a malému počtu obyvatel by bylo napojení na centrální elektrickou síť velmi nákladné a neefektivní. Tato oblast je zároveň chráněná a nachází se zde i národní park. V rámci projektu využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie v odloučených oblastech, vytvořili a realizovali zaměstnanci BADGERS - Development Professionals plán pro vybudování ostrovní elektrické sítě založené na principu obnovitelných zdrojů. Jednalo se o instalaci fotovoltaických panelů přímo na domy příjemců. Toto řešení nevyžadovalo budování nákladné přenosové soustavy v obtížně dostupných oblastech. Do vesnic bylo dodáno 45 izolovaných fotovoltaických systémů včetně nosných konstrukcí, regulátorů, baterií, elektrických rozvodů a světelných zdrojů. Dodávka dále zahrnovala 67 termálních solárních systémů včetně vodovodních rozvodů a vnitřních rezervoárů na vodu. Součástí projektu bylo i seznámení místních obyvatel s dodávaným vybavením a interaktivní proškolení. V současné době obyvatelé Tušska díky projektu lépe překonávají těžké zimy, kdy jsou v horách odříznuti od okolního světa a nemají přístup k jiným zdrojům elektrické energie a ohřevu teplé vody. Dalším benefitem pro příjemce je fakt, že s instalací nevznikají další náklady na úhradu za dodávku elektřiny a také neprodukují žádné škodlivé emise. 

 

Dodávka automatických meteorologických stanic a měřících bodů včetně instalace

Realizace: 2011 - 2014
Region: Velký Kavkaz, Gruzie

Státní složka pověřená sledováním hydrometeorologických hrozeb - agentura National Enviromental Agency (NEA) - čelí strukturálním problémům v oblasti běžných hydrologických a meteorologických pozorování a generování příslušných prognóz pro veřejnost. Zaměstnanci společnosti BADGERS - Development Professionals dodali systém automatických meteorologických stanic pro nově budovanou síť sledování aktuálního hydrometeorologického stavu. Automatické meteorologické stanice monitorují teplotu, relativní vlhkost, rychlost větru, směr větru, úhrn srážek, atmosférický tlak a další meterologické údaje. Speciální software zpracovává přijatá data z monitorovaných oblastí a vypracovává meteorologickou mapu včetně možných hrozeb a katastrof. Systém včasného varování je nastaven tak, aby aktuální informace nebo informace o případné přírodní hrozbě byly včas dostupné většině obyvatel, kteří sídlí v blízkosti povodí velkých řek a v oblastech s možnými sesuvy půdy. Díky dodanému systému automatických meteorologických stanic dokáže agentura NEA sbírat a analyzovat důležitá data i ze špatně dostupných horských oblastí.

 

 

Köpa Levitra Professional Utan Recept, köpa generisk levitra på nätet Beställ mediciner via internet. Återbäring på alla köp. Snabb leverans. Lågt pris.

Cialis er et utmerket medikament for menn som sliter med ereksjonssvikt kjøpe cialis på nett i Norge, Generisk Cialis uten resept i Norge.

Der er derfor flere ting, du skal holde øje med, hvis du køber Viagra online køb cialis online i Danmark. Tadalafil (Cialis) tabletter. Bonus gratis piller.