Realizované projekty

mapa Gruzie Bosna a Hercegovina Moldavsko Srbsko Ukrajina

Moldavsko

Moldavsko patří k nejchudším zemím Evropy. Země je poznamenána dlouhodobým propadem průmyslové výroby, nezaměstnaností a odchodem značné části práceschopného obyvatelstva do zahraničí. Moldavsko má velmi příznivé klima pro intenzivní zemědělství a pěstování některých subtropických plodin. Bohužel v zemědělství jsou intenzivně využívány chemické látky, včetně zakázaných pesticidů, což způsobuje kontaminaci půdy, má řadu negativních dopadů jak na životní prostředí, tak i na zdraví obyvatel.

Dodávka a instalace techniky pro skladování a zpracování ovoce a zeleniny

Realizace: 2014
Region: Hirtop, Sculeni, Moldavsko

Produkce potravin a zemědělských produktů v Moldavsku přináší mnohem menší výnosy, než jaké lze pozorovat v okolních zemích tohoto regionu. Proto se rozvojová pomoc snaží rozvíjet trh se zemědělskými produkty a to prostřednictvím prodeje zemědělských produktů s vyšší přidanou hodnotou. Zaměstnanci společnosti BADGERS - Development Professionals realizovali dodávku chladící haly pro zemědělská družstva v Moldavsku, a to včetně vypracování projektových dokumentů, instalace, zapojení chladících rozvodů, odzkoušení funkčnosti a školení uživatelů. Dodávka obsahovala zařízení pro balení, vážení a etiketování salátů a zařízení pro třídění kulovitého ovoce. Díky dodávce mají příjemci projektu – místní farmáři možnost uchovávat produkty po delší dobu v chlazeném skladu a poté prodávat zboží s vyšší přidanou hodnotou a to i mimo hlavní sezónu. Dalším pozitivním důsledkem je příležitost zvýšení produkce daných zemědělců a s tím i spojená vyšší zaměstnanost daného regionu.