Realizované projekty

mapa Gruzie Bosna a Hercegovina Moldavsko Srbsko Ukrajina

Srbsko

Země patří mezi méně rozvinuté země evropského kontinentu. Příčinou je nedostatečný rozvoj v devadesátých letech, který byl způsoben válečnými konflikty v rámci rozpadu Jugoslávie. Velmi důležitý sektor v Srbsku je zemědělství, automobilový a elektrotechnický průmysl. Srbsko je druhým největším světovým producentem malin a švestek. Současná vláda je proevropsky orientována a podporuje další integrační proces Srbska směrem k EU.

Studie proveditelnosti k napojení systému CZT města Srbobran na alternativní zdroj energie

Realizace: 2014 - 2015
Region: Srbobran, oblast Vojvodina, Srbsko

V obci Srbobran je nyní velmi neefektivní a zastaralý systém centrálního vytápění. Zdrojem tepla jsou dva plynové kotle, které jsou více než 30 let staré. Teplovody v obci jsou zastaralé a mají velké ztráty tepla. Zaměstnanci společnosti BADGERS – Development Professionals provedli studii proveditelnosti, která vyhodnotila několik variant, a to jak z ekonomického tak i z technického hlediska připojení obce Srbobran na alternativní zdroj energie. Varianty se především zaměřovaly na využití geotermálních vrtů, kogeneračních jednotek či využití biomasy. Díky této studii proveditelnosti mají nyní příjemci projektu přehled o možných variantách a mohou se správně rozhodnout jakou cestou nyní pokračovat. Dalším přínosem pro příjemce projektu je nyní i to, že mají podklady o všech možných variantách pro jednání s možnými partnery a také místní a krajskou samosprávou.